Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Innovatie

Innovatie, ongeacht of deze betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of organisatorische technieken, kan marktdeelnemers een concurrentievoordeel geven. De Europese Unie is zich hier terdege van bewust: de bevordering van innovatie neemt dan ook met het vlaggenschipinitiatief van de Innovatie-Unie een centrale plaats in binnen de Europa 2020-strategie.

Als aanvulling op deze strategie wordt ook in het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 een hoge prioriteit gegeven aan innovatie: onderzoek en innovatie zijn bestempeld tot een van de thematische doelstellingen van het herziene cohesiebeleid. De bedoeling is innovatie, ondernemerschap en groei van de kenniseconomie binnen alle EU-regio´s te bevorderen. Een belangrijke doelstelling is om minder ontwikkelde regio’s te helpen hun innovatiecapaciteit te bevorderen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken wordt een hoger bedrag uit de regionale fondsen van de EU voor innovatie gereserveerd dan ooit tevoren. Innovatie is een belangrijk aspect van de strategieën voor slimme specialisatie die elke regio zal moeten opstellen om financiering van de EU te kunnen ontvangen.