Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fraude

Behalve dat de strijd tegen fraude en corruptie deel uitmaakt van de algehele inspanningen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, is deze ook bedoeld om illegale activiteiten tegen te gaan die schadelijk zijn voor de financiële belangen van de Europese Unie (EU). Dit is gestoeld op twee rechtsgrondslagen:

 • artikelen 67, 82 en 87 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ten aanzien van criminaliteit en justitiële samenwerking in strafzaken;
 • artikelen 310, 324 en 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot activiteiten waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad.

De financiële belangen van de EU worden beschermd door een reeks van verordeningen inzake fraudebestrijding en door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), een onafhankelijk orgaan dat vanaf juni 1999 belast is met de fraudebestrijding. OLAF is verantwoordelijk voor het verrichten van administratieve onderzoeken naar fraude. Dit gebeurt in nauw overleg met de wettelijke en bestuurlijke autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van de recherchediensten en de politie.