Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten zijn een kosteneffectieve manier om de middelen van het cohesiebeleid in zetten ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie. Deze instrumenten zijn gericht op projecten die in potentie zelffinancierend kunnen worden en bieden steun door middel van leningen, garanties of vermogen. Deze mechanismen kunnen worden gecombineerd met niet-geldelijke steun zoals technische ondersteuning en rentesubsidies.

Het doel van het gebruik van financiële instrumenten is niet alleen om de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid efficiënter en duurzamer te maken omdat de middelen worden terugbetaald en kunnen worden ‘hergebruikt’. Er worden tegelijkertijd ook prikkels gecreëerd voor private investeerders om bij te dragen aan projecten en voor projecten om de prestaties op te voeren en een grotere financiële discipline aan de dag te leggen.

Vergeleken met de programmeringsperiode 2007-2013 is de reikwijdte van de financiële instrumenten vergroot. Zij kunnen nu worden ingezet voor alle thematische doelstellingen en kunnen gemakkelijker worden gecombineerd met andere vormen van steun. Bovendien zijn de regelingen voor cofinanciering nu flexibeler en zijn er duidelijkere beheersregels doorgevoerd.

Meer informatie