Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO werd in 1975 in het leven geroepen en biedt financiële steun voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van regionale economieën, economische verandering, een groter concurrentievermogen en territoriale samenwerking binnen de gehele EU. Samen met het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is het EFRO een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) van de EU.

Voor de periode 20014-2020 bedraagt de begroting voor het EFRO ruim 250 miljard EUR. Het fonds ondersteunt 11 thematische doelstellingen voor het cohesiebeleid en is in het bijzonder gericht op de volgende vier kernprioriteiten:

 • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • verbetering van de toegang tot en toepassing van hoogwaardige ICT;
 • verbetering van het concurrentievermogen van het mkb;
 • ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren.

Het EFRO biedt tevens financiering voor grensoverschrijdende, interregionale en transnationale projecten in het kader van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking.