Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI)

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) is erop gericht de politieke, economische en sociale hervormingsprocessen te ondersteunen in de volgende buurlanden van de Europese Unie: Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Moldova, Oekraïne, de Palestijnse Autoriteit, Syrië, Tunesië en Wit-Rusland. Het ENB is bedoeld om de welvaart, stabiliteit, veiligheid, markteconomie en duurzame groei kracht bij te zetten door een voortdurende dialoog met elk partnerland.

De partnerlanden komen met de EU een ENB-actieplan overeen, waarin zij verbintenissen aangaan ten aanzien van democratie, mensenrechten, de rechtstaat, goed bestuur, de beginselen van markteconomie en duurzame ontwikkeling. De actieplannen bevatten voor elk partnerland de prioriteiten op de korte en de middellange termijn en behoren tot de belangrijkste instrumenten voor dit beleid. Hoewel de actieplannen toegespitst zijn op elk van de buurlanden, verwijzen zij doorgaans ook naar een aantal gemeenschappelijke activiteiten, uiteenlopend van politieke dialoog tot handelsgerelateerde aangelegenheden en economische en sociale samenwerking.

Voor de periode 2014-2020 wordt het Europees nabuurschapsbeleid gefinancierd door het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), dat dient ter vervanging van het in 2007 in het leven geroepen Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI). Overeenkomstig het in 2011 gelanceerde nieuwe nabuurschapsbeleid is het ENI voornamelijk gericht op het volgende:

 • bevordering van de mensenrechten en de rechtstaat, vestiging van een goed verankerde en duurzame democratie en ontwikkeling van een bloeiend maatschappelijk middenveld;
 • bevordering van duurzame en inclusieve groei en economische, sociale en territoriale ontwikkeling, met inbegrip van progressieve integratie op de interne markt van de EU;
 • totstandbrenging van mobiliteit en onderling contact tussen mensen, met inbegrip van uitwisselingsprogramma´s voor studenten en een maatschappelijk middenveld;
 • bevordering van regionale integratie, met inbegrip van grensoverschrijdende samenwerking.

De zevenjarige begroting van het ENI bedraagt in totaal 15,4 miljard EUR (op basis van de tarieven van 2014).