Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)

Op grond van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) worden de EU-landen geholpen meer en betere banen te scheppen. Doelen, prioriteiten en doelstellingen worden overeengestemd op EU-niveau. Regeringen coördineren hun inspanningen om werkgelegenheid te bevorderen.

De werkloosheid is op dit moment een van de belangrijkste uitdagingen voor de EU. De Europa 2020-strategie bevat het streven om tegen 2020 een werkgelegenheidspercentage van 75 % van de beroepsbevolking te realiseren. Om dit doel te bereiken biedt de Europese werkgelegenheidsstrategie een kader waarbinnen de EU-landen hun beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid kunnen uitwisselen, bespreken en coördineren.

Dit beleid wordt ondersteund door het cohesiebeleid. ‘Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit’ is een van de 11 thematische doelstellingen voor het cohesiebeleid 2014-2020 en een van de voornaamste prioriteiten van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast bieden de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) ondersteuning aan beleidsmaatregelen inzake regionale ontwikkeling die resulteren in innovatie, groei en uiteindelijk een hoger werkgelegenheidspercentage.