Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europa 2020-strategie

Europa 2020 is de tienjarige EU-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn er vijf ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Deze betreffen werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzame energie, onderwijs, en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Het cohesiebeleid heeft tot doel om de Europa 2020-strategie financieel te ondersteunen. Om die reden is de financiering in de programmeringsperiode 2014-2020 toegespitst op de 11 thematische doelstellingen ter ondersteuning van de Europa 2020-doelen. Op deze thematische doelstellingen dient een specifiek percentage investeringen gericht te zijn. Dankzij deze thematische gerichtheid wordt de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid zodanig besteed dat deze Europa helpt innovatiever, efficiënter, duurzamer en concurrerender te worden.