Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (Europees Waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening)

ESPON is een programma voor toegepast onderzoek dat gericht is op ondersteuning van het afbakenen van een Europees beleid voor territoriale ontwikkeling. Hiertoe produceert het programma breed opgezette en systematische gegevens over territoriale trends met betrekking tot economische, sociale en milieu-aspecten, met als doel het potentieel van regio´s, steden en grotere grondgebieden, alsmede de economische problemen waar zij mee te stellen hebben, in kaart te brengen.

De activiteiten van ESPON betreffen alle EU-lidstaten, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Daarbij zijn meer dan 130 instanties op het hele continent betrokken. Deze instanties verrichten allerlei studies (thematisch, beleidseffect, themaoverschrijdend, wetenschappelijke netwerken, capaciteitsopbouw) en bieden territoriale gegevens in de vorm van statistieken, analyses en kaarten. Een van de belangrijkste uitdagingen van ESPON betreft derhalve het toegankelijk en begrijpelijk maken van dit materiaal voor lokale beleidsmakers. Op EU-niveau bieden de resultaten van het onderzoekswerk van ESPON een bron van vergelijkende gegevens die kunnen worden gebruikt om de concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van de Unie te verbeteren.

In de programmeringsperiode 2014-2020 zal ESPON functioneren als een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). De aandacht zal primair uitgaan naar thematische doelstelling 11: Verbetering van de institutionele capaciteit van publieke overheden en belanghebbenden en een efficiënt openbaar bestuur.

Meer informatie