Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Gelijke kansen

Gelijkheid en non-discriminatie zijn een hoeksteen van de EU-wetgeving en ‑beleidsvoering.

De EU stelt zich tot doel maatregelen te ontwikkelen om te zorgen voor gelijke kansen en gelijke behandeling van mensen, ongeacht hun geslacht. Deze ethische waarde is van toepassing op alle vlakken van het economisch, sociaal, cultureel en gezinsleven. De EU streeft ook naar gendermainstreaming teneinde de rechtsgelijkheid te vergroten en de genderdiscriminatie te bestrijden.

Het beginsel van non-discriminatie is aangescherpt in het Verdrag van Amsterdam. De EU is nu bevoegd om discriminatie niet alleen op grond van geslacht, maar ook op grond van etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid te bestrijden.

Het streven van de EU naar gelijke kansen en non-discriminatie kan worden teruggevonden in alle beleidsmaatregelen, waaronder maatregelen die gericht zijn op bevordering van regionale ontwikkeling.