Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Milieu

Het milieubeleid van de Europese Unie is gericht op behoud, bescherming en verbetering van het milieu voor de huidige en toekomstige generaties, en bevordering van de beginselen van duurzame ontwikkeling.

Om dit te bereiken zijn er in het EU-milieuactieprogramma voor 2020 drie centrale doelstellingen gedefinieerd: bescherming, behoud en verbetering van het natuurlijk kapitaal van de EU; omvorming van de EU tot een hulpbronnenefficiënte, groene en concurrerende koolstofarme economie; en beveiliging van EU-burgers tegen de aan het milieu gerelateerde dreigingen en risico´s voor de gezondheid en het welzijn.

De initiatieven en programma's die momenteel gaande zijn in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020, dragen ook bij aan verwezenlijking van deze doelstellingen. Vier van de elf thematische doelstellingen die richting geven aan de investeringen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) leveren een directe bijdrage aan het milieubeleid. Het cohesiebeleid is met name bedoeld om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen; aanpassing aan de klimaatverandering en risicopreventie en ‑beheer te bevorderen; het milieu te behouden en te beschermen en de hulpbronnenefficiëntie te bevorderen; en duurzame vervoersvormen te bevorderen.

Voor projecten die in aanmerking willen komen voor financiering, moet bovendien in de financiële instrumenten van het beleid uiteen worden gezet hoe de voorstellen effect hebben op het milieu en moet de waarde voor duurzame ontwikkeling worden aangetoond.