Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Uitbreiding

Uitbreiding betreft de rondes waarin nieuwe lidstaten tot de EU zijn toegetreden. Tot nu toe hebben zich bij de zes oprichtende landen van de Europese Gemeenschappen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) tweeëntwintig nieuwe leden gevoegd:

 • 1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk
 • 1981: Griekenland
 • 1986: Portugal en Spanje
 • 1995: Finland, Oostenrijk en Zweden
 • 2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek.
 • 2007: Bulgarije en Roemenië
 • 2013: Kroatië

IJsland, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije hebben de status van kandidaat-lidstaat. Momenteel zijn er toetredingsonderhandelingen gaande met Montenegro, Servië en Turkije, terwijl de onderhandelingen met IJsland voorlopig zijn opgeschort. De overige landen van de Westelijke Balkan zijn potentiële kandidaat-lidstaat (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo*).

Gedurende de periode 2014-2020 zal het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) het financieringinstrument van de EU voor het pretoetredingsproces zijn. Steun wordt geboden op basis van de toetredingspartnerschappen met de kandidaat-lidstaten en de Europese partnerschappen met de potentiële kandidaat-lidstaten.

* Deze aanwijzing is onverkort de standpunten ten aanzien van status, en komt overeen met UNSCR 1244 en het Advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.