Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Economische en sociale cohesie

Om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen de EU-lidstaten en hun regio´s wordt aan de hand van economische en sociale cohesie gestreefd naar een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling in de gehele EU.

Middels het cohesiebeleid van de EU, dat op grond van het Verdrag van Maastricht van 1992 is opgenomen in het EG-Verdrag, wordt gewerkt aan economische en sociale cohesie. Aan de hand van dit beleid kan door middel van een scala aan maatregelen die worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds, de structurele ongelijkheid tussen de regio´s en de lidstaten worden teruggebracht.

Elke drie jaar stelt de Europese Commissie een verslag op over de voortgang die is geboekt ten aanzien van de economische en sociale cohesie en de rol die de beleidsmaatregelen van de EU daarbij hebben gespeeld. Tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 is het cohesiebeleid de op één na grootste begrotingspost van de EU, met een totale toewijzing van 351,8 miljard EUR (op basis van de tarieven van 2014). Tijdens deze periode zal uit hoofde van het cohesiebeleid steun worden gegeven aan regio´s die het economische en sociale convergentieproces nog niet in reële zin hebben afgerond. Tegelijk wordt gewerkt aan verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie ter bevordering van slimme, duurzame en inclusieve groei.