Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Cohesieverslag

Elke drie jaar stelt de Europese Commissie een cohesieverslag op over de voortgang die is geboekt ten aanzien van de economische en sociale cohesie in de Europese Unie. Ingevolge artikel 175 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie van 2012) dient het verslag te worden voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad van ministers, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Het verslag bevat een beoordeling van de sociaal-economische situatie en de vooruitzichten voor alle EU-regio´s op basis van economische, sociale en territoriale indicatoren. Ook biedt het een analyse van het effect en de bijdrage van de beleidsmaatregelen en activiteiten van de lidstaten, evenals die van de EU en overige instellingen, zoals de Europese Investeringsbank. Het verslag kan desgewenst ook beleidsvoorstellen bevatten.