Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Cohesiefonds

Vanaf 1994 is het Cohesiefonds ingezet om steun te bieden aan de armere regio´s van Europa en om hun economieën te stabiliseren, met als uiteindelijke doel groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het fonds draagt bij aan de financiering van milieumaatregelen en trans-Europese vervoersnetwerken – met name projecten van Europees belang met een hoge prioriteit – in de dertien lidstaten die sinds 2004 zijn toegetreden tot de EU, evenals in Griekenland en Portugal. Het Cohesiefonds kan worden aangewend voor de financiering van de prioriteiten van het milieubeschermingsbeleid van de EU.

Lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde komen in aanmerking voor steun uit het Cohesiefonds. Het plafond voor de bijdrage uit het Cohesiefonds aan de overheidsuitgaven in de lidstaten is vastgelegd op 85 %. De begroting voor het Cohesiefonds bedraagt ongeveer 75 miljard EUR (op basis van de tarieven van 2014) voor de periode 2014-2020.

Meer informatie