Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Certificerende instantie

Het is de verantwoordelijkheid van een certificerende instantie om de nauwkeurigheid en eerlijkheid van de uitgavenstaten en betalingsverzoeken te waarborgen alvorens deze worden doorgestuurd naar de Europese Commissie. Het beheer van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wordt gedeeld met lidstaten, regio´s en overige bemiddelende organen. Voor elk operationeel programma dat cofinanciering ontvangt uit deze fondsen, wordt door een of meer van de hiervoor genoemde groepen een certificerende instantie aangesteld.

Specifieke verantwoordelijkheden van certificerende instanties zijn onder andere:

 • certificeren van de verenigbaarheid van uitgaven met voorschriften en criteria op nationaal en EU-niveau;
 • ervoor zorgen dat er van de relevante beheersinstanties voldoende gegevens worden ontvangen ter ondersteuning van hun vorderingen;
 • rekening houden met de auditverslagen;
 • onderhouden van een geautomatiseerde administratie;
 • bijhouden van de ongebruikte/teruggevorderde bedragen die moeten worden gerestitueerd aan de Commissie.