Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Begroting

EU-lidstaten dragen bij aan een gemeenschappelijke EU-begroting met als doel gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.

De lidstaten dragen rechtstreeks bij op basis van hun bruto nationaal inkomen (bni). De ontvangsten uit douanerechten en btw bieden een aanvullende inkomstenbron. Het begrotingsplafond is momenteel vastgesteld op 1,23 % van het bni van de EU.

Voor wat betreft de begrotingsprocedure stelt de Europese Commissie een conceptbegroting voor, die een weerslag vormt van de beleidsdoelstellingen van de EU, zoals groei en werkgelegenheid, onderzoek, klimaatverandering en energie. De lidstaten gaan dan de onderhandelingen aan met het Europees Parlement om eventuele wijzigingen aan te brengen in de conceptbegroting en de begroting vervolgens goed te keuren. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de Commissie om te zorgen dat de EU-begroting wordt uitgegeven overeenkomstig het Financieel Reglement van de EU.

Het huidige begrotingskader betreft de periode 2014-2020. De jaarlijkse budgettaire plannen bevatten specifieke details met betrekking tot de uitgaven. Tijdens deze periode ontvangen de structuurfondsen en het Cohesiefonds ongeveer 32,5 % van de algehele begroting, hetgeen overeenkomt met ongeveer 351,8 miljard EUR (op basis van de tarieven van 2014).