Stadsontwikkeling

Steden worden gezien als de bron én de oplossing voor de actuele economische, maatschappelijke en milieukwesties. Meer dan twee derde van de EU-bevolking woont in de Europese stedelijke gebieden. Deze steden zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80 % van het energieverbruik en genereren tot wel 85 % van het Europese bbp. Ze vormen de motor van de Europese economie en fungeren als katalysator voor creativiteit en innovatie in de gehele Unie. Maar het zijn ook de plaatsen waar hardnekkige problemen, zoals werkloosheid, segregatie en armoede, het grootst zijn. Stedelijk beleid reikt daarom verder, over grenzen heen, en dat is de reden dat stedelijke ontwikkeling een belangrijk gegeven is in het regionaal beleid van de EU.

Extra tools

 

De stedelijke dimensie van het cohesiebeleid

De stedelijke dimensie staat centraal in het Cohesiebeleid voor 2014-2020. Meer dan de helft van de middelen van het EFRO wordt in deze periode geïnvesteerd in de stedelijke gebieden. Dit bedrag kan later in deze periode zelfs nog worden verhoogd. Het EFRO stelt ongeveer 10 miljard euro rechtstreeks beschikbaar voor geïntegreerde strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Rond de 750 steden krijgen de mogelijkheid om deze geïntegreerde strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling ten uitvoer te brengen.

Lees hoe Europese steden voordeel hebben bij het regionaal beleid van de EU, en wat het Cohesiebeleid van de EU voor uw land betekent.