Sociale inclusie

Het EU-cohesiebeleid ondersteunt de sociale inclusie van gehandicapten, jongere en oudere werknemers, laagopgeleide werknemers, migranten en etnische minderheden zoals de Roma-bevolking, mensen die in achterstandsbuurten wonen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Het steunt de Europa 2020-strategie, die er op gericht is om voor twintig miljoen mensen de kans op armoede te verkleinen.

Sociale inclusie is een van de elf prioriteiten voor het cohesiebeleid in 2014-2020 ("thematische doelstelling 9").

Het pakket sociale-investeringsmaatregelen, dat in 2013 werd aangenomen, beschrijft de hervormingen die lidstaten moeten doorvoeren om meer adequaat en duurzaam sociaal beleid te garanderen via de investering in de vaardigheden en competenties van mensen. Het omvat ook enkele belangrijke mededelingen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het moderniseren van het sociaal beleid en het aanpassen ervan aan de nieuwe uitdagingen, waaronder via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020