Het concurrentievermogen van het mkb

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn van cruciaal belang voor de economie van de EU: gezamenlijk vertegenwoordigen ze meer dan 99% van de Europese bedrijven en twee derde van alle banen in de private sector.

Extra tools

 

Het concurrentievermogen van het mkb verbeteren is een van de elf thematische doelstellingen van het cohesiebeleid in 2014-2020, maar het mkb wordt ook in het kader van andere thematische doelstellingen ondersteund zoals onderzoek en innovatie, de koolstofarme economie en informatie- en communicatietechnologie. Met meer dan 65 miljard euro of zo'n 20 % financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die speciaal zijn bedoeld voor het mkb, is het EFRO een van de belangrijkste steunbronnen voor de nieuwe mkb-strategie om "een economie die werkt voor de mensen” te bevorderen. Het toegenomen gebruik van financiële instrumenten dat tijdens de financieringsperiode 2014-2020 extra Europese, nationale en regionale financiering mobiliseerde, komt ook ten goede van het mkb.

Deze investeringen helpen kmo´s om:

 • Toegang te krijgen tot financiering voor investeringen via subsidies, leningen, garanties voor leningen, risicokapitaal enzovoort.
 • Te profiteren van gerichte bedrijfsondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van knowhow en advies, informatie en netwerkmogelijkheden of grensoverschrijdende partnerschappen.
 • Hun toegang tot wereldwijde markten en internationale waardeketens te verbeteren.
 • Nieuwe bronnen van groei te benutten, zoals de groene economie, duurzaam toerisme, gezondheids- en maatschappelijke diensten, waaronder de „zilveren economie” en culturele en creatieve sectoren.
 • Te investeren in menselijk kapitaal en in organisaties die praktijkgeoriënteerde beroepsopleidingen en ‑trainingen bieden.
 • Waardevolle banden te creëren met onderzoekscentra en universiteiten om innovatie te bevorderen.
 • Start-ups oprichten en uitbreiden

Door nieuwe vereenvoudigde en gemeenschappelijke regels en maatregelen is het voor kmo´s eenvoudiger om toegang te krijgen tot de fondsen van het cohesiebeleid in 2014-2020. Daarbij gaat het onder meer om het volgende:

 • Online rapportage van de manier waarop de fondsen worden gebruikt
 • Duidelijkere regels voor subsidiabiliteit
 • Meer gerichte en minder frequente controles voor kleine ondernemingen
 • Grotere reikwijdte en vereenvoudiging van het instellen en toegang tot financieringsinstrumenten

Zie de ex post evaluatie van de EFRO-steun aan het mkb in 2007-2013

Verdere investeringen in kmo´s in 2014-2020 zullen voortbouwen op de resultaten van het EU-cohesiebeleid tijdens de financieringsperiode 2007-2013:

 • Er worden meer dan 95 000 startende ondernemingen ondersteund
 • Er zijn meer dan 300 000 banen in kmo´s gecreëerd

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020