Plattelandsontwikkeling

Plattelandsgebieden beslaan de helft van Europa en vertegenwoordigen 20 % van de bevolking. De meeste plattelandsgebieden behoren ook tot de minst geliefde regio’s in de EU, met een bbp per inwoner dat aanzienlijk onder het Europese gemiddelde ligt.

Om te zorgen voor groei en verbetering van de werkgelegenheid en levensstandaard in plattelandsgebieden heeft het beleid voor plattelandsontwikkeling van de Europese Unie drie overkoepelende doelstellingen opgesteld: verbeteren van het concurrentievermogen van landbouw, bereiken van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, en een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden. Deze doelstellingen worden gedeeld met het EU-cohesiebeleid. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) dienen daarom ter aanvulling op het European Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).