Onderzoek en innovatie

Duurzame groei wordt steeds meer gekoppeld aan de capaciteit van regionale economieën om te innoveren en te transformeren, en om zich aan te passen aan een voortdurend veranderende en steeds concurrerender omgeving. Dit betekent dat er meer inspanningen vereist zijn om ecosystemen te creëren die innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O) en ondernemerschap bevorderen, zoals wordt benadrukt in de Europa 2020-strategie en het vlaggenschipinitiatief voor een Innovatie-Unie.

Extra tools

 

De bevordering van innovatie is daarom een centraal aspect van de programma's in het kader van het Cohesiebeleid voor 2007-2013, waar ongeveer 86,4 miljard euro of bijna 25 % van het in totaal toegewezen bedrag voor innovatie in ruime zin is bestemd. Deze toezegging wordt verder kracht bijgezet in de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020, waarin 30 % van de totale toewijzingen wordt ingezet voor innovatie in ruime zin. Strategieën voor slimme specialisatie zullen in de toekomst eveneens de innovatiemogelijkheden van alle EU-regio's mobiliseren.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020