Onderzoek en innovatie

Duurzame groei wordt steeds meer gekoppeld aan de capaciteit van regionale economieën om te innoveren en te transformeren, en om zich aan te passen aan een voortdurend veranderende en steeds concurrerender omgeving. Er moet dus een veel grotere inspanning worden geleverd om ecosystemen te creëren die innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O) en ondernemerschap stimuleren, zoals in de Europa 2020-strategie en het vlaggenschipinitiatief 'Innovatie-Unie' wordt benadrukt. Innovatie is daarmee de sleutel tot een reeks prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, een economie die werkt voor de mensen en een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk.

 

Het bevorderen van innovatie staat centraal in de cohesiebeleidprogramma's voor 2014-2020 waarvan ongeveer 65 miljard euro voor innovatie en onderzoek is bestemd. Zo'n 30 % van alle toewijzingen van het cohesiebeleid wordt geïnvesteerd in innovatie in bredere zin. Slimme-specialisatiestrategieën. mobiliseert het innovatiepotentieel van alle EU-regio's.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020