Koolstofarme economie

Het cohesiebeleid speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de overgang van de EU naar een koolstofarme economie, overeenkomstig de strategie van een Energie-Unie.

Op grond van de voorschriften inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn de lidstaten voor de financieringsperiode 2014-2020 voor het eerst verplicht een minimumpercentage van de beschikbare financiering toe te wijzen aan de koolstofarme economie:

  • ten minste 20 % van de nationale EFRO-middelen in meer ontwikkelde regio’s;
  • 15 % in overgangsregio's;
  • 12 % in minder ontwikkelde regio’s.

De lidstaten zijn echter een stuk verder gegaan dan dit minimumpercentage: voor de periode 2014-2020 is een bedrag van 40 miljard EUR uit het EFRO en het Cohesiefonds gereserveerd voor investering in de koolstofarme economie (een tweevoud van het bedrag dat gedurende de vorige periode op dit vlak is geïnvesteerd).

Dit helpt de lidstaten, regio´s, lokale overheden en steden om de hoognodige investeringen te doen in energie-efficiënte gebouwen, duurzame energie, slimme netten en duurzaam stedelijk vervoer, alsmede in onderzoek en innovatie op dit gebied. Met behulp van deze investeringen kan de kostbare energie-import worden teruggebracht, kunnen onze energiebronnen worden gespreid, kan de uitstoot worden verminderd, kunnen er banen worden gecreëerd en kunnen kleine en middelgrote ondernemingen worden ondersteund.

Het is ook mogelijk steun te krijgen voor investeringen in duurzame vormen van vervoer en mobiliteit, en in slimme systemen voor energiedistributie, -opslag en -transmissie in het kader van thematische doelstelling 7Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020