Informatie- en communicatietechnologie

In de huidige steeds digitaler wordende wereldeconomie is de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) essentieel voor de concurrentiepositie van Europa. Ruim 20 miljard euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is beschikbaar voor ICT-investeringen in de periode 2014-2020. Deze investeringen zijn van cruciaal belang om Europa klaar te maken voor het digitale tijdperk, een van de doelstellingen van de Commissie.

Verbetering van toegang tot en gebruik en kwaliteit van ICT is een van de elf thematische doelstellingen voor het Cohesiebeleid in 2014-2020. Het EFRO geeft prioriteit aan:

  • uitbreiding van breedbandgebruik en de uitrol van hogesnelheidsnetwerken;
  • ontwikkeling van ICT-producten en -diensten, en e-commerce;
  • versterking van ICT-toepassingen voor e-government, e-learning, e-inclusie, e-cultuur en e-gezondheid.

ICT-maatregelen kunnen ook ondersteuning krijgen op grond van andere thematische doelstellingen en maken eveneens deel uit van tal van strategieën voor slimme specialisatie. Dankzij de verschuiving van een klassieke ICT-sectoraanpak naar een allesomvattende lokale/regionale/nationale „digitale agenda” binnen de strategie voor slimme specialisatie kunnen regio´s eenvoudiger bepalen welke prioriteiten voor investeringen in ICT relevant zijn voor hun grondgebied.

De Europese structuur- en investeringsfondsen moeten niet alleen worden gezien als financiële ondersteuning, maar ook als een beleidshulpmiddel om de publieke autoriteiten te ondersteunen bij de afbakening van hun strategie en de planning van hun administratieve en investeringsinspanningen. Om ervoor te zorgen dat EU-investeringen een maximaal effect hebben, moeten lidstaten en regio´s die een beroep willen doen op financiering voor ICT-projecten, een strategisch beleidskader voor digitale groei opzetten en een plan voor netwerken van de volgende generatie ontwikkelen.

De Europese structuur- en investeringsfondsen kunnen ook strategisch worden ingezet ter bevordering van de omzetting van wetgevingsinitiatieven voor de digitale eengemaakte markt naar nationale wetgeving, de ontwikkeling van bestuurlijke capaciteit voor een doeltreffende toepassing van deze wetgeving en de inzet van nationale publieke en private financiering om het positieve effect van de digitale eengemaakte markt in alle EU-regio´s te vergroten en te versnellen.

Verdere investeringen in ICT in 2014-2020 bouwen voort op de resultaten tijdens de financieringsperiode 2007-2013:

  • Meer dan 5 miljoen extra mensen aangesloten op breedband
  • Meer dan 20 700 ICT-projecten kregen ondersteuning uit het EFRO
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020