Gezondheid

Het EU-cohesiebeleid investeert in gezondheid, een belangrijke troef voor regionale ontwikkeling en concurrentievermogen, om economische en sociale ongelijkheden te verminderen. Met investeringen kan een aantal verschillende beleidsterreinen worden aangepakt, zoals de vergrijzende Europese bevolking, de infrastructuur van de gezondheidszorg en duurzame systemen, e-gezondheid, gezondheidsdekking en gezondheidsbevorderingsprogramma's.

Gezondheid komt in aanmerking voor steun in het kader van verschillende van de elf prioriteiten voor het cohesiebeleid in 2014-2020, waaronder de thematische doelstellingen 2 - ICT, 3 - kmo's, 8 - werkgelegenheid, 9 – sociale inclusie en 11 – institutionele capaciteit.

Investeringen van de ESI-fondsen in gezondheid gaan hand in hand met het beleidskader op gezondheidsgebied, waaronder evaluatie van de behoeften en rendabiliteit.