Efficiënt omgaan met milieu en hulpbronnen

Het cohesiebeleid van de EU ondersteunt duurzame groei door de bevordering van water- en afvalbeheer, milieuvriendelijke en innovatieve schone technologieën, en maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lucht, de biodiversiteit en de natuur.

De structuur- en investeringsfondsen van de EU dragen bij aan de bescherming en het behoud van waardevolle natuurlijke middelen zoals water, natuur en biodiversiteit, schone lucht en grondstoffen. Hiertoe behoort ook het investeren in de benodigde infrastructuur voor afvalwaterzuivering en afvalbeheer (zoals recycling), maar ook maatregelen om te controleren hoe de toestand van het milieu is of om een groene infrastructuur te ontwikkelen. Op deze manier wordt het milieu een bron van economische groei en nieuwe kansen op banen.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020