Uitbreiding van de EU

Het instrument voor voorbereiding op het EU-lidmaatschap (IPA) helpt landen die lid willen worden van de EU om hun maatschappij en economie voor te bereiden op het lidmaatschap. Een aantal Balkonranden en Turkije maken gebruik van dit belangrijke instrument voor het buitenlands beleid van de EU.

Extra tools

 

Het IPA helpt kandidaat-EU-landen hun instellingen, maatschappelijke organisaties, en economische en administratieve structuren te moderniseren en te versterken.

Het IPA maakt weliswaar deel uit van het buitenlands beleid van de EU, maar omdat deze landen in principe lid zullen worden, kan men het ook als onderdeel van het regionaal beleid beschouwen.