Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Het EU-cohesiebeleid investeert in werkgelegenheid en groei op de lange termijn in Europa. Het steunt de Europa 2020-Strategie, die gericht is op een arbeidsparticipatie van 75% van de 20- tot 64-jarigen in 2020.

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit is een van de elf prioriteiten voor het cohesiebeleid in 2014-2020 ("thematische doelstelling 8").

Er zal worden geïnvesteerd in een actief arbeidsmarktbeleid, zelfstandig ondernemerschap, arbeidsmarktinstellingen, actief en gezond ouder worden, jeugdwerkgelegenheid en andere maatregelen die zijn ontworpen om de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit te stimuleren.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020