Aanpassing aan klimaatverandering en risicopreventie

Europese regio´s zullen in toenemende mate worden geconfronteerd met de diverse effecten van klimaatverandering. Terwijl 7 % van de EU-bevolking woont in gebieden die snel overstromen, leeft ongeveer 9 % in gebieden waar meer dan 120 dagen per jaar geen regen valt. Door de gecombineerde effecten van de klimaatverandering zullen er in het algemeen serieuze vraagstukken ontstaan wat betreft de kwaliteit van leven voor de EU-burgers. Tevens zullen enkele EU-regio’s te maken krijgen met uitdagingen in meer specifieke sectoren, zoals toerisme en landbouw.

Het cohesiebeleid speelt een belangrijke rol bij ondersteuning van inspanningen om risico’s te voorkomen, en om de regio’s aan te passen aan de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering. Het beleid ondersteunt aanpassingsmaatregelen door benaderingen te bevorderen die uitgaan van het ecosysteem, nieuwe infrastructuren te ontwikkelen of bestaande infrastructuren aan te passen. Bovendien wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de weerbaarheid ten aanzien van rampen op regionaal en lokaal niveau, ook voor overige soorten risico´s.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020