Thema’s

Het EU-cohesiefonds ondersteunt projecten in een breed scala aan gebieden.

De financiering uit hoofde van het cohesiebeleid 2014-2020 is geconcentreerd op elf thematische doelstellingen. Vier van deze doelstellingen zijn de hoofdprioriteiten voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): De EU financiert bovendien projecten in een aantal andere gebieden, en de EU ondersteunt de meest kwetsbare regio’s.

Thematische doelstellingen voor het EFRO

Lees meer over de hoofdprioriteiten voor financiële ondersteuning uit hoofde van het regionaal beleid:

Lidstaten en regio’s moeten een bepaald deel van de EFRO-financiering toewijzen aan ten minste twee van deze hoofdprioriteiten:

  • ten minste 80 % van de EFRO-financiering voor meer ontwikkelde regio’s;
  • ten minste 60 % van de EFRO-financiering voor overgangsregio’s;
  • ten minste 50 % van de EFRO-financiering voor minder ontwikkelde regio’s.

Overige thematische doelstellingen

Lees meer over financiering voor de zeven resterende thematische doelstellingen:

Verdere actieterreinen

Daarnaast ondersteunt het EU-cohesiefonds projecten op de volgende terreinen, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie ter bevordering van een slimme, duurzame en inclusieve groei:

Specifieke behoeften van bepaalde regio's en gemeenschappen

De EU spant zich verder specifiek in om bepaalde categorieën regio’s en gemeenschappen te ondersteunen: