Programmering en uitvoering

Regionaal beleid raakt alle delen van de EU, op ieder niveau: van Europees en nationaal niveau tot op het niveau van de regio's en lokale gemeenschappen van Europa. Het maakt deel uit van het Europese cohesiebeleid, de strategie van de Europese Unie om de algemene harmonieuze ontwikkeling van haar lidstaten en regio's te bevorderen en ondersteunen. Het beleid wordt uitgevoerd door nationale en regionale instanties die samenwerken met de Europese Commissie.

Het kader voor het cohesiebeleid wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar.

Bij de uitvoering van het cohesiebeleid worden deze fases doorlopen:

  • De Europese Raad en het Europese Parlement beslissen samen over de begroting voor het beleid en de regels voor het gebruik ervan op basis van een voorstel van de Commissie.
  • De principes en prioriteiten van het cohesiebeleid worden bepaald via een raadgevingsprocedure tussen de Commissie en de EU-landen. Elke lidstaat stelt een ontwerpversie op voor een partnerschapsovereenkomst, waarin de strategie van het land wordt beschreven en een lijst met programma's wordt voorgesteld. Bovendien presenteren lidstaten een ontwerpversie voor programma's die voor hele lidstaten en/of regio's gelden. Er zijn ook samenwerkingsprogramma's waarbij meerdere landen betrokken zijn.
  • De Commissie onderhandelt met de nationale overheden over de definitieve inhoud van de partnerschapsovereenkomst en over elk programma. De programma's vertegenwoordigen de prioriteiten van het land en/of de regio's of het betreffende samenwerkingsgebied. Werknemers, werkgevers en maatschappelijke instellingen kunnen alle deelnemen aan de programmering en het beheer van de OP's.
  • De programma's worden uitgevoerd door de lidstaten en hun regio's. Dat houdt in dat er honderdduizenden projecten moeten worden geselecteerd, gecontroleerd en geëvalueerd. Deze werkzaamheden worden georganiseerd door zogenaamde beheersinstanties in elk land en/of elke regio.
  • De Commissie kent de fondsen toe (zodat de landen deze aan hun programma's kunnen besteden).
  • De Commissie betaalt de gecertificeerde uitgaven aan elk land.
  • De Commissie controleert elk programma, samen met het betreffende land.
  • Gedurende de programmeringsperiode leveren zowel de Commissie als de lidstaten rapporten.