Prioriteiten voor 2014-2020

Wat is er nieuw voor 2014-2020?

  • Meer gericht op resultaten: duidelijkere en meetbare doelstellingen ten behoeve van betere verantwoording.
  • Vereenvoudiging: één pakket regels voor alle vijf fondsen.
  • Voorwaarden: introductie van specifieke voorwaarden voordat de financiering kan worden bestemd.
  • Versterking van de stedelijke dimensie en ondersteuning van sociale inclusie: van het EFRO is een minimumbedrag gereserveerd voor geïntegreerde projecten in steden en van het ESF is een minimum- bedrag gereserveerd voor achtergestelde gemeenschappen.
  • Koppeling met economische hervorming: de Commissie kan de financiering opschorten voor lidstaten die niet voldoen aan de economische regels van de EU.

Wat zijn de prioriteiten?

Het cohesiebeleid heeft 11 thematische doelstellingen opgesteld ter ondersteuning van de groei in de periode 2014-2020.

  • Investeringen uit het EFRO ondersteunen alle 11 doelstellingen, maar de doelstellingen 1-4 zijn de voornaamste prioriteiten voor investering. 
  • De voornaamste prioriteiten voor het ESF zijn doelstellingen 8-11, hoewel het fonds ook doelstellingen 1-4 ondersteunt.
  • Het Cohesiefonds ondersteunt de doelstellingen 4- en 11. 

1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

2. Verbetering van toegang tot en gebruik en kwaliteit van informatie- en communicatie-technologieën

3. Verbetering van het concurrentie-vermogen van kmo’s

4. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie

5. Bevordering van de aanpassing aan klimaatverandering en van risicopreventie en -beheer

6. Behoud en bescherming van het milieu en bevordering van hulpbronnen-efficiëntie

7. Bevordering van duurzaam vervoer en wegnemen van knelpunten in netwerk-infrastructuren

8. Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

9. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie

10. Investering in onderwijs, opleiding en een leven lang leren

11. Verbetering van de efficiëntie van de overheids-administratie