Hoe zit het met mijn regio (2014-2020)?

Alle regio's in de EU vallen onder het cohesiebeleid., maar de meeste gelden gaan naar de regio's met een bbp van minder dan 75% van het EU-gemiddelde, waar de behoefte het grootst is.

Hoe worden regio's afgebakend? Voor het cohesiebeleid gebruikt de EU het NUTS-systeem, dat elke land op basis van de bevolkingsgrootte opdeelt in statistische eenheden op drie niveaus (NUTS-regio's).

Bevolkingscriteria voor de NUTS-niveau's:

Niveau Minimum Maximum
NUTS niveau 1: 3 miljoen 7 miljoen.
NUTS niveau 2: 800 000 3 miljoen
NUTS niveau 3: 150 000 800 000

Cohesiebeleid verkiesbaarheid 2014-2020

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex - Zones die in aanmerking komen voor bijstand


Eligibility 2014-2020

kaart : Structuurfondsen 2014-2020 verkiesbaarheid pdf


Eligibility 2014-2020

kaart : Cohesiebeleid verkiesbaarheid 2014-2020 pdf