Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Extra tools

 

Nieuws

  Het winternummer van het tijdschrift Panorama kan nu worden gedownload. Het nummer behandelt een breed scala aan onderwerpen, van stedelijke kwesties tot onderwerpen als cultuur en industriële overgang.

  We openen met een verslag van het Oostenrijkse voorzitterschap over hoe hun ploeg de onderhandelingen in de Raad over het pakket wetgeving voor de periode 2021-2027 heeft voorbereid.  Ons interview is dit keer een dubbelinterview met minister-president Malu Dreyer en minister van economische zaken Volker Wissing van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. We hebben ook uitgezocht wat EU-fondsen hebben betekend voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, hoe zij regio's helpen waar een industriële overgang aan de gang is, en we geven een schets van een aantal door het programma voor stedelijke innovatieve acties gesteunde projecten.

  Op de pagina „In uw eigen woorden” leest u verhalen uit Castilla-La Mancha, Finland en Zuid-Polen, en ook verhalen van jongere mensen over hun ervaringen met het Interreg Volunteer Youth-programma en het mediaprogramma Youth4Regions.

  We praten met de winnaars van de RegioStars van dit jaar, blikken terug op de Europese week van de regio's en steden dit jaar, en gaan in op een paar interessante cijfers uit het onlangs uitgekomen regionale jaarboek 2018 van Eurostat. In de rubriek „Projecten” bezoeken we Polen, Denemarken, Slowakije, Italië en Griekenland.

  Veel leesplezier!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Het najaarsnummer van het tijdschrift Panorama kan nu worden gedownload. Het nummer behandelt een breed scala aan onderwerpen, van stedelijke kwesties tot internationale samenwerking en het energiebeleid.

  Het land waar we ons deze keer op richten is Litouwen. In ons interview legt Vilius Šapoka, minister van Financiën, uit hoe Litouwen de EU-financiering heeft gebruikt om, door middel van investeringen in bedrijfsontwikkeling, het concurrentievermogen en de productiviteit van zijn land te verbeteren. Dit wordt toegelicht aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van vijf nieuwe projecten. In de rubriek Op foto vastgelegd worden gefinancierde projecten in de Duitse regio Rijnland-Palts onder de aandacht gebracht.

  We kijken naar de manier waarop het cohesiebeleid duurzame energie en een koolstofarme samenleving bevordert en naar onze strategische partnerschappen met steden over de hele wereld via het programma voor internationale stedelijke samenwerking, en we belichten de resultaten van een recent rapport over zakendoen in Kroatië, Portugal, Slowakije en Tsjechië.

  We maken de winnaars bekend van de EUinmijnregio foto- en blogwedstrijd van dit jaar en kijken terug op het onlangs voltooide roadtripproject, waarbij we bijpraten met alle acht jonge deelnemers in Berlijn aan het einde van hun avontuur. In de rubriek Projecten bezoeken we Gibraltar, Roemenië en Duitsland.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

   

  De subsidies van de EER en Noorwegen zijn de financiële bijdragen van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen aan Europese solidariteit en samenhang. Gedurende de programmaperiode 2014-2021 is 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten, wat EU-investeringen in Midden- en Zuid-Europa een impuls heeft gegeven.

  IJsland, Liechtenstein en Noorwegen werken nauw samen met de EU en zijn via de EER-overeenkomst aangesloten bij de interne markt. Dit omvat het gemeenschappelijke doel om sociale en economische ongelijkheden binnen de hele EER te verminderen.

  Met behulp van de subsidies van de EER en Noorwegen dragen de landen hieraan bij. Net als het EU-cohesiefonds dienen de subsidies als een tegemoetkoming voor EU-landen met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90% van het EU-gemiddelde. Hun prioriteiten weerspiegelen de prioriteiten van de EU: een groen, concurrerend en inclusief Europa. 

  In het verlengde van de prioriteiten van de EU voor de huidige financieringsperiode, worden er met de subsidies van de EER en Noorwegen nu regionale fondsen opgezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.

  Het effect maximaliseren

  Bij aanvang van de programmaperiode stelt elke begunstigde staat prioriteiten op voor investeringen in een bilateraal memorandum van overeenstemming met de donorlanden. De Europese Commissie wordt tijdens de onderhandelingen geraadpleegd om duplicatie te voorkomen en om ervoor te zorgen dat financiering wordt aangewend waar zij het meeste effect zal hebben. Onder de subsidies geïmplementeerde programma's moeten voldoen aan EU-regels en normen op het gebied van mensenrechten, goed bestuur, duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. 

  EU- en EER-fondsen vullen elkaar aan en worden doorgaans beheerd door dezelfde beheersautoriteit op nationaal niveau. Het ene fonds kan het andere bijvoorbeeld ondersteunen door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een proefproject of een ander aspect van een en hetzelfde project te financieren. De subsidies financieren ook projecten waarvoor het moeilijk is om EU- of nationale financiering te vinden, om dubbel werk te voorkomen. Zowel EU- als EER-fondsen slagen erin andere bronnen van publieke en private financiering goed te benutten. 

  Een belangrijk streven van de subsidies is om bilaterale relaties tussen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen enerzijds en de begunstigde landen anderzijds te versterken. Hun prioriteiten beantwoorden aan gemeenschappelijke Europese uitdagingen, waarbij de donor- en begunstigde landen beide de expertise en het belang hebben om samen te werken. Fondsen worden gereserveerd om bilaterale samenwerkingsverbanden tussen overheidsinstellingen, particuliere bedrijven, ngo's en onderzoekinstituten op alle niveaus te bevorderen en te ondersteunen. Er worden duizenden projecten gedurende elke programmaperiode ondersteund, waaronder onderzoekssamenwerking, gezamenlijke projecten voor het MKB of uitwisselingen tussen vakgenoten en opleiding voor personeelsleden.

  Ondersteuning van de democratie

  Een onderscheidend kenmerk van de EER-subsidies is dat ten minste 10% van de financiering rechtstreeks wordt besteed aan maatschappelijke organisaties in elke begunstigde staat. Het doel is om de duurzaamheid op lange termijn en het vermogen van het maatschappelijk middenveld om democratische participatie, actief burgerschap en mensenrechten te bevorderen, verder te ontwikkelen. 

  De Raad van Europa, de OESO en het EU-bureau voor de grondrechten zijn partners bij diverse programma's en projecten, waarbij ze hun expertise bijdragen aan sociale insluiting, economische ontwikkeling, goed bestuur en de bestrijding van discriminatie. Het versterken van kwetsbare groepen en minderheden, zoals de Roma-bevolking, is een specifiek punt van bezorgdheid voor de subsidies in veel begunstigde landen.

  Prioritaire sectoren voor de subsidies van de EER en Noorwegen voor 2014-2021

  • Innovatie, onderzoek, onderwijs en concurrentievermogen
  • Sociale insluiting, jeugdwerkgelegenheid en armoedebestrijding
  • Milieu, energie, klimaatverandering en een koolstofarme economie
  • Cultuur, maatschappelijk middenveld, goed bestuur en grondrechten
  • Justitie en binnenlandse zaken

  Meer info

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Meer nieuws

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people