b-solutions voor grensoverschrijdende obstakels

Extra tools

 
09/02/2021

Sinds 2017 beheert de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WGEG), een pan-Europees netwerk van grens- en grensoverschrijdende gebieden, het b-solutions-initiatief. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat overheidsinstanties en grensoverschrijdende structuren juridische en administratieve grensobstakels systematisch aanpakken en toegang krijgen tot technische ondersteuning om oplossingen te vinden.

Sinds 2017 beheert de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WGEG), een pan-Europees netwerk van grens- en grensoverschrijdende gebieden, het b-solutions-initiatief. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat overheidsinstanties en grensoverschrijdende structuren juridische en administratieve grensobstakels systematisch aanpakken en toegang krijgen tot technische ondersteuning om oplossingen te vinden.

b-solutions, dat is opgezet door het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie, is ontwikkeld om de effecten van de bestaande mechanismen voor de regulering van grensoverschrijdende samenwerking langs de binnengrenzen van de EU- en EVA-landen te versterken. Het initiatief is een reactie op de aanwijzingen in de mededeling “Groei en cohesie stimuleren in de grensregio's van de EU” uit 2017.

Ondanks het succes van het Interreg-financieringsprogramma, dat inmiddels 30 jaar bestaat, vormen nationale grenzen nog steeds belangrijke obstakels voor de groei van Europese grensregio's.

Burgers ondervinden nog steeds problemen als ze met het openbaar vervoer de grens overgaan, omdat er vanwege verschillen in nationale regels geen gezamenlijke infrastructuur wordt ontwikkeld. Ook kunnen patiënten door de uiteenlopende vergoedingssystemen geen gebruikmaken van de gezondheidsdiensten in buurlanden, terwijl grenswerkers te maken hebben met onoverzichtelijke regels voor belastingen en sociale voorzieningen, omdat lidstaten verschillende socialezekerheidsstelsels hebben.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die zich voordoen als verschillende administratieve en juridische culturen bij de grens samenkomen. Lokale, regionale en nationale autoriteiten kunnen die problemen niet oplossen zonder een goede probleemidentificatie en de benodigde technische expertise.

Daarom biedt b-solutions overheidsinstanties en grensoverschrijdende structuren de mogelijkheid juridisch advies in te winnen bij externe experts, die de geïdentificeerde obstakels analyseren en maatwerkoplossingen ontwikkelen om deze weg te nemen. Zo bieden ze nieuwe en effectieve mogelijkheden om grensoverschrijdende interactie, en daarmee het algemene Europese integratieproces, te stimuleren.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Sinds begin 2018 heeft de WGEG drie oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd om nieuwe obstakels te identificeren op acht verschillende thematische gebieden: openbaar personenvervoer, gezondheidszorg en hulpdiensten, meertaligheid, werkgelegenheid, institutionele samenwerking, bewijs en gegevens, informatiediensten en e-overheid.

Tot nu toe zijn er in de hele EU 66 obstakels geïdentificeerd, waarvan er 43 in de afgelopen twee jaar zijn geanalyseerd. Daarbij ging het om heel uiteenlopende situaties waarbij het administratieve of juridische karakter van het obstakel niet altijd duidelijk was, maar vaak meerdere dimensies had. Daarnaast waren er verschillende oorzaken, waarbij verschillende juridische en administratieve niveaus betrokken waren, van Europees tot lokaal.

Ondanks de overeenkomsten in de obstakels langs de verschillende grenzen was er geen kant-en-klare oplossing om deze weg te nemen. Daarom kwamen de experts in elk geval met gerichte oplossingen, waarbij ze rekening hielden met de specifieke situatie in de betrokken grensregio's.

In veel gevallen moest hiervoor het juridisch kader worden aangepast. Instrumenten waarover ze al beschikten, zoals Interreg en de Europese groepering van territoriale samenwerking, hielpen daarbij, maar konden uitdagingen die werden veroorzaakt door het gebrek aan coherentie of verenigbaarheid van verschillende juridische regelingen over grenzen heen niet oplossen. In veel gevallen had het Europees grensoverschrijdend mechanisme van de Europese Commissie direct een oplossing kunnen bieden, als dit was goedgekeurd.

Voor uitgebreide informatie over de analyse van de 43 obstakels verwijzen we naar de eerste samenvatting van b-solutions, die is ontwikkeld door de WGEG en DG Regio en in juli is gepubliceerd. De publicatie bevat een overzicht van het initiatief, een reeks politieke aanbevelingen voor beleidsmakers op verschillende niveaus en een gedetailleerde beschrijving van de geïdentificeerde obstakels. Deze kunnen een inspiratiebron zijn voor andere belanghebbenden.

Wat gaat er nu gebeuren?

De 23 nieuwe obstakels die in november 2020 zijn geselecteerd, geven meer inzicht in zeer specifieke situaties die zich langs verschillende EU-grenzen voordoen. In de komende maanden zullen experts die via een oproep tot het indienen van blijken van interesse zijn geselecteerd en aan de nieuwste zaken zijn toegewezen, nieuwe strategieën ontwikkelen om de bestaande belemmeringen weg te nemen.

Maar dit is voor b-solutions niet de ‘eindhalte'. Met een vierde en laatste oproep tot het indienen van voorstellen in januari 2021 worden extra obstakels geselecteerd. Overheidsinstanties en grensoverschrijdende structuren uit de EU en EVA-landen krijgen nogmaals de mogelijkheid om hun zorgen te uiten over de moeilijkheden die ze ondervinden bij de samenwerking met hun buren.

Het is belangrijk dat belanghebbenden in de ‘Interreg-familie’ de kans om uit eerste hand te ervaren hoe b-solutions juridische en administratieve belemmeringen aanpakt niet voorbij laten gaan. Want dergelijke instrumenten zouden weleens een nuttig hulpmiddel kunnen worden om het volgende Interreg-programma van 2021-2027 te beheersen.

De vierde oproep wordt gelanceerd op de website van b-solutions. Aan het einde van de implementatie, in de winter van 2021/22, zal een reeks nieuwe publicaties voor zowel specifieke als algemene doelgroepen verschijnen.

Ondanks de ongekende omstandigheden in 2020 gaan we door met b-solutions en grensoverschrijdende samenwerking!

MEER INFO

https://www.b-solutionsproject.com/

Inforegio Panorama 75

Nieuws