Panorama 74: Financiering van mkb-bedrijven in de groene en digitale transitie, na COVID-19

Extra tools

 
18/11/2020

Dit is een lastige en woelige tijd, waarin we kampen met een ongekende gezondheids-, sociale en economische crisis. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn hard geraakt. Samen met de lidstaten heeft de Europese Commissie flexibel ingespeeld op deze opkomende behoeften door EU-wetgeving aan te passen en de toegang tot financiering voor Europese bedrijven te verbeteren om hen te helpen overleven.  

Om herstel en een sterke en inclusieve economie te realiseren, moeten we de economische groei snel weer op gang brengen. Ook is duidelijk dat onze samenleving sterker, veerkrachtiger en inclusiever moet worden. De uitdaging is om financiële en praktische steun op maat te ontwikkelen voor economische groei op basis van een dubbel doel: een groene en digitale transitie die de convergentie in alle EU-landen moet herstellen.

Het doel is om te investeren in bedrijven en deze te helpen om te groeien en gedeelde waarde te creëren. De EU-fondsen zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren zich toe te spitsen op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die samenvallen met welvaart en bedrijfsdoelstellingen.

Een aantal ondernemingen heeft de grens tussen doel en winst afgetast: doen wat juist is en tegelijkertijd een business case ontwikkelen om dit te realiseren. Zowel overheids- als particuliere bedrijven kunnen een sociaal doel dienen en daarnaast streven naar maximale winst. Bedrijfsbeslissingen hebben impact op werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. Ondernemingen moeten in de groene en digitale transitie een actieve rol spelen.

Ambitie en innovatie

In de huidige crisis hebben ondernemers nog meer behoefte aan zekerheid en financiële en praktische steun. De huidige situatie biedt ons ook de kans om opnieuw te kijken naar de manier waarop bedrijven werken. Het doel van EU-financiering is om ondernemers te motiveren en ondersteunen om ambitieuzere veranderingen door te voeren en innovatieve bedrijfsmodellen te implementeren die de winst maximaliseren en gedeelde waarde creëren. Maar wat is het beste instrument of dit te realiseren: leningen of subsidies? 

Aan de ene kant bieden financiële instrumenten zoals leningen, garanties en eigen vermogen een mogelijkheid voor publieke en particuliere samenwerking. Daarmee maken ze de weg vrij om te zorgen dat particulier kapitaal wordt ingezet voor investeren met impact. De vraag naar financiering is groot en staatsschulden hebben een recordhoogte bereikt door de aanpak van de COVID-19-crisis. Publiek geld is mogelijk niet voldoende. EU-fondsen kunnen aanzetten tot particuliere investeringen door het risico met investeerders te delen, met als doel de toegang tot financiering voor ondernemers te verbeteren. 

Aan de andere kant zijn mkb-bedrijven extra hard geraakt. EU-subsidies kunnen in deze onzekere tijd mogelijk de benodigde steun bieden om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te implementeren. 

Door deze ‘handen’ ineen te slaan, kunnen nieuwe kansen ontstaan. Een combinatie van financiële instrumenten en subsidies zorgt ervoor dat de voordelen van beide instrumenten worden benut. Dit kan een zeer effectief financieringsmechanisme voor de groene en digitale transitie worden.

Economische groei realiseren

Ondernemers hebben deze praktische steun mogelijk ook nodig als ze hun bedrijfsmodellen aanpassen zodat ze met maatschappelijk beleid maximaal rendement kunnen realiseren. Advies, ondersteuning en capaciteitsopbouw zijn cruciale onderdelen van succesvolle financiële instrumenten en verhogen de efficiëntie en effectiviteit van de financiering.    

In combinatie met subsidies kunnen deze financiële instrumenten financiële en praktische steun op maat bieden voor herstel en groei, op basis van het dubbele doel van een groene en digitale transitie. Doelgerichte ondernemingen zullen een essentiële bijdrage leveren aan een economie die werkt voor mensen en zorgt voor werkgelegenheid, groei en investeringen.

Door opnieuw te kijken naar de manier waarop bedrijven werken, kunnen we helpen de grote problemen van onze tijd op te lossen. We beschikken over de capaciteit, de technologie en de middelen om een sterke en veerkrachtige samenleving op te bouwen en zo economische groei te realiseren.

Katerina Fortun, Beleidsanalist, DG REGIO

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Nieuws