Italië en Slovenië werken samen om de COVID-19-crisis te bestrijden

Extra tools

 
02/09/2020

De afgelopen maanden heeft de coronapandemie talloze aspecten van het dagelijks leven van mensen veranderd. In de hele EU zijn aan veel binnengrenzen beperkingen opgelegd om gezondheidsrisico's te beperken.

Nergens is dit duidelijker dan langs de grens tussen Italië en Slovenië. Na de Tweede Wereldoorlog werd het grondgebied rond de stad Gorizia verdeeld tussen Italië en Joegoslavië (nu de Republiek Slovenië), waarbij de oude stad bij Italië bleef en de nieuwe stad Nova Gorica zich aan de andere kant van de grens ontwikkelde. 

Deze twee steden, gedurende 57 jaar gescheiden door een ‘zacht’ IJzeren Gordijn (Joegoslavië was een socialistisch land, hoewel het geen deel uitmaakte van het Warschaupact), bereidden samen met de aangrenzende gemeente Šempeter-Vrtojba een gezamenlijke strategie voor om hun eigen stedelijke gebied te ontwikkelen. Door een gebrek aan geschikte juridische instrumenten voor een gemeenschappelijke grensoverschrijdende strategie en de noodzaak om de weg te effenen voor gezamenlijke infrastructuren en diensten, hebben Gorizia, Nova Gorica en Šempeter-Vrtojba in 2011 de EGTC-GO (European Grouping of Territorial Cooperation) opgericht.

Het doel was het plannen van één enkele, grensoverschrijdende stad en het idee te stimuleren dat samenwerking echte kansen op ontwikkeling zou kunnen bieden. Dankzij beleidsmakers en vakmensen ontwikkelde de EGTC GO zich tot een intermediair orgaan en enige begunstigde van de eerste en momenteel enige door Interreg ondersteunde Integrated Territorial Investment (ITI).

Op 29 februari 2020 vierden de burgemeesters van Gorizia (Italië) en Nova Gorica (Slovenië) – Rodolfo Ziberna en Klemen Miklavič – samen in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de overgang naar de tweede fase van de kandidatuur van Nova Gorica en Gorizia voor de Europese culturele hoofdstad 2025 (ECOC 2025).

Het afbreken van barrières

Eerder had de Sloveense stad Nova Gorica zich met een haastig gebouwd hek van zijn Italiaanse tweelingstad afgesneden in een gebaar dat aanvankelijk een terugkeer naar een bitter en verdeeld verleden leek te symboliseren. Nu, in het midden van de coronacrisis, staan de twee burgemeesters dagelijks tegenover elkaar, maar op een afstand.

Het GO!2025-team bracht ze samen tijdens de inauguratie van het ‘Virtual Cafe with GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia’, een van de initiatieven voor de kandidatuur van ECOC 2025, gecoördineerd door de EGTC GO, via live streaming op de Facebook Page GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia. Hoewel de grenscontroles tijdelijk opnieuw zijn ingevoerd en tot leed en verdriet hebben geleid, zijn de twee steden nauw blijven samenwerken om samen de gemeenschappelijke noodsituatie het hoofd te bieden.

“Het aantal geïnfecteerden in Nova Gorica is laag in vergelijking met de rest van Slovenië, aldus burgemeester Miklavič, en Nova Gorica is in staat geweest sneller te reageren dankzij de bijna dagelijkse updates van de Italiaanse situatie die ik van mijn vriend en collega Ziberna heb ontvangen. Het leven van de twee steden is diep verweven en deze noodsituatie heeft ons doen inzien dat het nodig is om een gemeenschappelijk managementsysteem te ontwikkelen om een dergelijke noodsituatie het hoofd te kunnen bieden.”

Ziberna benadrukte dat dankzij de rol van de EGTC GO, de Europese groepering van territoriale samenwerking, opgericht door Gorizia, Nova Gorica en de naburige Šempeter-Vrtojba, het grensoverschrijdende grondgebied een sterk signaal kan afgeven richting Europa. “De EGTC GO is Europa,” benadrukte Ziberna. “We vertegenwoordigen de promotie van een Europa van mogelijkheden, een model van samenwerking dat naar andere landen moet worden geëxporteerd.” De twee burgemeesters kwamen overeen om EGTC GO te beschouwen als een belangrijke speler in het versnellen van het economisch herstel en het grensoverschrijdende ontwikkelingsproces zodra de noodsituatie voorbij is.

Steden en burgers samenbrengen

Tijdens de pandemie zijn grensoverschrijdende teams van artsen op afstand blijven werken. Er worden evenementen georganiseerd via Facebook, waaronder Sloveense en Italiaanse taalcursussen die honderden mensen hebben aangetrokken. De burgemeesters van beide steden hielden voortdurend contact en hebben er bij hun respectieve nationale regeringen op aangedrongen om de grens zo snel mogelijk te heropenen en de wederzijdse steun in noodsituaties te coördineren. Plaatselijke inwoners spelen badminton en volleybal over de pas gebouwde omheining, vieren verjaardagen, en gescheiden stelletjes ontmoeten elkaar.

EGTC GO is zich er zeer van bewust dat de vooruitgang die onlangs is geboekt, snel ongedaan kan worden gemaakt door de pandemie en is ervan overtuigd dat samenwerking meer dan ooit is geworteld in de harten en geesten van de meeste mensen die aan beide zijden van de grens wonen en het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een unieke en verenigde stad.

De kandidatuur van ECOC 2025 moet worden gezien als een ontwikkelingskans voor deze grensoverschrijdende gebieden, niet alleen in de culturele sector. “Onze grensoverschrijdende regio heeft een zeer belangrijk en zinvol instrument – het EGTC – dat zich nu moet concentreren op de economische problemen van ons gebied. Het moet in staat zijn EU-fondsen te kanaliseren voor economische en ontwikkelingsprojecten om het economisch herstel te versnellen,” aldus Miklavič.

Video's (geproduceerd voor de culturele hoofdstad van Europa 2025):

Kort: https://youtu.be/ZfsOrRuGvhE

Lang: https://youtu.be/Z0K-VoXmM_0#

Panorama Magazine 73

 

Nieuws