Financiële steun van de EU voor nationale, regionale en lokale gemeenschappen die het Coronavirus bestrijden

Extra tools

 
19/03/2020

Op 18 maart 2020 hebben de Commissarissen Elisa Ferreira, verantwoordelijk voor Cohesie en Hervormingen, en Nicolas Schmit, verantwoordelijk voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, brieven gestuurd naar alle EU-lidstaten om hen op de hoogte te stellen van de individuele steun die ze kunnen genieten in het kader van de Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).

De brieven, beschikbaar op de pagina Coronavirus Response Investment Initiative, vermelden de details aangaande de bedragen beschikbaar voor elk land, het soort uitgaven die nieuw in aanmerking komen onder de structuur- en solidariteitsfondsen van de EU – onder andere voor het ondersteunen van gezondheidssystemen, aanschaf van medische apparatuur of het verzekeren van toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen - , en de reeds bestaande mogelijkheden om financiering te verkrijgen via het EFRO en het ESF.

Bovendien bieden de diensten van de Commissie geïntegreerde ondersteuning aan de lidstaten via speciale CRII landenteams. Deze teams zorgen voor een goede informatiestroom en snelle besluitvorming op het meest geschikte niveau, maar bespreken ook staatssteun, mogelijke problemen met de financiële regelgeving of het betrekken van het Europese Investeringsfonds.

Meer informatie

Nieuws