Betere competenties voor betere resultaten

Extra tools

 
02/02/2018

Een nieuw competentiekader van de EU helpt ambtenaren hun vaardigheden te ontwikkelen.

Volgens het 7e cohesieverslag hebben de lidstaten en regio's kwalitatief hoogwaardige instellingen nodig om het effect van de investeringen in het kader van het cohesiebeleid te versterken. Ambtenaren moeten zich verder ontwikkelen op operationeel, professioneel en managementvlak, en dat niet alleen op het gebied van de EU-fondsen, maar ook op andere beleidsvlakken, zoals overheidsopdrachten, staatssteun, etc.

Dankzij een gloednieuw instrument dat door het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie is ontwikkeld, is het nu mogelijk lacunes in de competenties op te sporen en goed aan te pakken. Het is bedoeld voor overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het cohesiefonds, dus de nationale coördinerende instanties, beheers-, audit- en certificeringsautoriteiten, gezamenlijke secretariaten en bemiddelende instanties.

Al deze overheidsdiensten kunnen nu gebruik maken van een EU-competentiekader, dat een reeks competenties bevat waarover overheidsdiensten en ambtenaren moeten beschikken, en een online zelfbeoordelingsinstrument waarmee werknemers hun vaardigheidsniveau kunnen beoordelen voor elke competentie die nodig is voor hun beroepsspecifieke profiel. Hiermee kunnen toekomstige ontwikkelingsdoelstellingen in kaart worden gebracht.

Gegevensvriendelijk

Een belangrijk kenmerk, vooral voor managers, is de mogelijkheid om de gegevens uit de zelfbeoordelingen van alle medewerkers samen te voegen, zodat er een overzicht van de administratie als geheel kan worden opgemaakt. Deze bevindingen kunnen worden gebruikt om leer- en ontwikkelingsplannen op te zetten die de leemten moeten opvullen.

Dit gebruiksvriendelijke en flexibele instrument beslaat een volledige reeks competenties en kan op alle soorten overheidsdiensten worden toegepast, ongeacht hun omvang of het feit of zij een sectoraal of regionaal operationeel programma beheren. Hij reikt veel verder dan het beheer van de fondsen alleen. Ook kan het zorgen voor meer focus en een strategische benadering van competentieontwikkeling op de langere termijn, waardoor uiteindelijk het functioneren van de gehele administratie en de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt verbeterd.

EU Competency Framework

Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Nieuws