Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

Extra tools

 
10/01/2018

In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de volgende generatie van financiële programma's voor het meerjarig financieel kader – de EU-begroting op lange termijn – na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te verwezenlijken wat echt belangrijk wordt bevonden, op de gebieden waar de Unie meer kan bereiken dan de individuele lidstaten. Hiertoe moet zorgvuldig worden beoordeeld wat in het verleden goed heeft gewerkt en wat in de toekomst kan worden verbeterd. Deze raadpleging vormt een structureel onderdeel van het beoordelingsproces en de bedoeling ervan is de standpunten van alle belanghebbende partijen te horen over hoe iedere euro uit de EU-begroting zo optimaal mogelijk kan worden besteed.

Soortgelijke raadplegingen hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van bestaande financiële programma's van de EU in meerdere beleidsterreinen, onder meer over de huidige resultaten en de toekomstige uitdagingen. De standpunten van de belanghebbende partijen bij deze raadplegingen worden meegenomen in het huidige proces voor het toekomstig meerjarig financieel kader.

Parallel met deze raadpleging lanceert de Commissie een reeks openbare raadplegingen die betrekking hebben op het volledige spectrum van toekomstige EU-financiering in de volgende gebieden: cohesie; investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen, en interne markt; migratie; veiligheid; strategische infrastructuur; waarden en mobiliteit.

Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

Naar de vragenlijst

Nieuws