Betere competenties voor betere resultaten uit investeringen van EU-fondsen

Extra tools

 
18/12/2017

De Europese Commissie helpt lidstaten en regio’s met het verbeteren van hun capaciteit om een hoger rendement te halen uit de te investeren EU-fondsen door hun professionele en operationele competenties te verbeteren. Er is nu een gloednieuwe tool beschikbaar voor alle openbare instellingen die betrokken zijn bij het beheer van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds – nationale coördinerende organen, beheer-, certificerings- en auditautoriteiten, gemeenschappelijke secretariaten en bemiddelende instanties – om zo ontbrekende competenties te identificeren en aan te pakken en hun scholingsbeleid aan te passen.

De tool, ontworpen door het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie (DG REGIO), bestaat uit:

  • een EU-competentiekader met een reeks competenties die administraties en ambtenaren moeten hebben;
  • een online zelfbeoordelingstool waarmee medewerkers bij elke functiespecifieke competentie hun vaardigheidsniveau kunnen aangeven. Hiermee kunnen toekomstige ontwikkelingsdoelstellingen in kaart worden gebracht.

Een belangrijke functie, vooral voor overheidsmanagers, is de mogelijkheid om de informatie uit de zelfbeoordelingen van alle medewerkers samen te voegen om zo een overzicht te krijgen van de overheidsdienst als geheel. De resultaten kunnen dus als basis dienen voor het ontwikkelen van leer- en ontwikkelingsplannen om de leemtes te dichten.

De gebruiksvriendelijke en flexibele tool behandelt een groot aantal competenties en is geschikt voor alle soorten overheidsdiensten, ongeacht hun omvang en of ze een sectoraal of regionaal operationeel programma beheren. Hij reikt veel verder dan het beheer van de fondsen alleen. De tool kan ook bijdragen aan meer focus en een strategische aanpak voor de ontwikkeling van capaciteiten op de langere termijn, waarbij uiteindelijk de hele overheid beter zal functioneren en een betere service zal leveren aan de inwoners en bedrijven.

EU-lidstaten en regio’s helpen om de manier waarop EU-fondsen worden beheerd en geïnvesteerd te verbeteren is een van de prioriteiten van commissaris voor Regionaal Beleid Corina Crețu. Volgens het zevende cohesieverslag hebben lidstaten en regio’s hoogwaardige instituten nodig om meer rendement te halen uit de investeringen van het Cohesiebeleid. Ambtenaren moeten zich verder ontwikkelen op operationeel, professioneel en managementvlak en dat niet alleen op het gebied van de EU-fondsen, maar ook op andere beleidsvlakken, zoals overheidsopdrachten, staatssteun etc.

Voor meer informatie:

Nieuws