Voorbij het bbp: nieuwe regionale index voor sociale vooruitgang

Extra tools

 
16/02/2016

De ontwerpversie van de regionale index voor sociale vooruitgang, die vandaag is gepubliceerd voor commentaar van de bevolking, is erop gericht de sociale vooruitgang voor 272 Europese regio's te meten als aanvulling op de traditionele maateenheden van economische vooruitgang. In de index worden de absolute prestaties op een schaal van 0 tot 100 gescoord voor elk van de 50 indicatoren die gebruikt zijn om alle onderdelen van de index te meten. Ook laat de index de sterke en zwakke punten in verhouding tot regio's met gelijkwaardige economische prestaties zien. 

Alle twaalf de thematische onderdelen in de index laten aanzienlijke variaties zien binnen en tussen EU-lidstaten op het gebied van onder andere toegang tot gezondheidszorg, kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting, persoonlijke veiligheid, toegang tot hoger onderwijs en milieuvervuiling. 

De index is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie, de Social Progress Imperative en Orkestra, het Baskisch Instituut voor de mededinging en is een vervolg op het algemeen kader van de internationale index voor sociale vooruitgang, die voor de EU werd aangepast met indicatoren vooral op basis van gegevens uit Eurostat. 

De ontwerpindex wordt gedeeld om feedback van belanghebbenden te verzamelen over onderwerpen die onder de indicatoren vallen en de manier waarop deze indicatoren worden gecombineerd tot een enkele eindscore voor iedere regio. U kunt uw opmerkingen en suggesties sturen naar: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. In oktober 2016 wordt er een herziening van de regionale index voor sociale vooruitgang vrijgegeven. 

Metingen van sociale vooruitgang kunnen informatie verschaffen voor ontwikkelingsstrategieën in de EU-regio's. Deze nieuwe regionale index moet:

  • Een bijdrage leveren aan het "voorbij het bbp"-debat, door een solide meeteenheid te bieden als aanvulling op het bbp zonder het te vervangen;
  • Regio's helpen op ieder economisch ontwikkelingsniveau gelijken te vinden van wie ze kunnen leren kwesties aan te pakken en eventueel prioriteit te geven met hun cohesiebeleidsprogramma;
  • Als klankbord dienen voor de diensten van de Europese Commissie om te beoordelen of programma's voor 2014-2020 de juiste kwesties op de juiste plaats aanpakken.

Let op dat deze index niet is opgezet voor het toewijzen van financiering en de Europese Commissie nergens toe verplicht. 

Meer informatie

Verken de interactieve kaart van de index voor sociale vooruitgang voor de EU

Verken de scorekaarten van de index voor sociale vooruitgang voor iedere regio van de EU

Lees meer over de methodologie achter de index voor sociale vooruitgang voor de EU

Nieuws

Gerelateerde thema’s

Communicating Regional Policy