De enquête „Kwaliteit van leven in Europese steden“ werpt licht op de tevredenheid van mensen over hun stad

Extra tools

 
29/01/2016

Vandaag heeft de Europese Commissie de resultaten bekend gemaakt van de vijfde enquête van Flash Eurobarometer over de „Beleving van de kwaliteit van leven in Europese steden“. De enquête werd uitgevoerd in een totaal van 79 Europese steden in alle EU-landen, alsook in IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Meer dan 40 000 mensen werden ondervraagd over een reeks stedelijke kwesties.

De enquête is uitsluitend gericht op levenskwaliteit om te achterhalen hoe tevreden mensen zijn over verschillende aspecten van het leven in de stad, zoals arbeidsmogelijkheden, aanwezigheid van buitenlanders, openbaar vervoer en vervuiling in hun steden. Een van de belangrijkste bevindingen van de enquête is dat Europeanen over het algemeen zeer tevreden zijn over de steden waarin ze wonen: op zes steden na zegt ten minste 80 % van alle respondenten tevreden te zijn met het leven in hun stad. Enkele bevindingen laten, vergeleken met voorafgaande jaren, een positieve trend zien: zo was in Boedapest en Krakau het aantal mensen met een positieve beleving van het openbaar vervoer in hun stad met 20 % toegenomen in vergelijking met 2012. De enquête laat ook zien welke gebieden bijzondere aandacht verdienen, omdat het merendeel van de mensen vindt dat gezondheidszorg, werkloosheid en onderwijs de drie belangrijkste punten voor hun stad zijn.

Met het cohesiebeleid van 2014-2020 zal er fors worden geïnvesteerd in stedelijke gebieden, waarbij stadsbesturen 15 miljard euro rechtstreeks beheren voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De enquête is zo opgezet dat steden zichzelf kunnen vergelijken op dertig criteria, op sociaal, economisch, cultureel en ecologisch vlak. Dit moet belanghebbenden en besluitvormers inspireren tot een holistische benadering tot duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Meer informatie

X

Nieuws

Gerelateerde thema’s

Urban development