Publicatie van subsidies en opdrachten van DG REGIO

Op deze site vindt u alle documenten voor aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd door het directoraat-generaal Regionaal beleid, het gerelateerde jaarlijkse werkprogramma en financieringsbesluiten.

Extra tools

 

Geïnteresseerden wordt aangeraden de site en de gepubliceerde documenten geregeld te raadplegen.