Openbare raadpleging over het overwinnen van obstakels in grensregio’s

De openbare raadpleging "Obstakels overwinnen in grensregio's" is nu gesloten. DG REGIO bedankt iedereen voor zijn bijdrage.

Resultaten nu beschikbaar!

We hebben in totaal 623 reacties ontvangen, die we voor u hebben samengevat in dit verslag pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv.

Bovendien hebben we een infographic gemaakt met de belangrijkste conclusies van het rapport pdf en.

Maar ook de afzonderlijke bijdragen zijn voor u toegankelijk pdf.

Beleidsterrein(en)

Behalve op regionaal beleid en territoriale samenhang heeft deze raadpleging ook betrekking op de overige belangrijke beleidsterreinen (handel, werkgelegenheid, onderwijs, vervoer, onderzoek, energie, enz.)

Doelgroep(en)

Vooral welkom zijn bijdragen van mensen uit grensregio's (geheel binnen de EU of grenzend aan EVA/EER-landen), nationale, regionale en lokale autoriteiten, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, universiteiten, maatschappelijke organisaties en bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten.

Raadplegingsperiode

Van 21.09.2015 t/m 21.12.2015

Doel van de raadpleging

Al 25 jaar investeert de Europese Unie in grensoverschrijdende samenwerking. Dat gaat via Interreg, een financieringsinstrument voor regionale ontwikkeling over de grenzen heen. Hoewel er al veel is bereikt, zijn er toch ook nog heel wat problemen over, waarvoor een financiële oplossing alleen niet volstaat.

Het doel van deze raadpleging is na te gaan wat de ervaringen en opvattingen van burgers, belanghebbenden en deskundigen zijn, om goed in kaart te brengen welke obstakels er nog over zijn en welke invloed die hebben op het dagelijks leven van de mensen en het bedrijfsleven in grensregio’s.

De resultaten worden online bekendgemaakt. Ze worden ook meegenomen in een studie die tot conclusies en aanbevelingen moet leiden met betrekking tot de aanpak van de resterende obstakels.

Meer informatie vindt u in ons achtergronddocument PDF.

Hoe kunt u reageren?

U kunt onze online-enquête (beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen) invullen. U vindt die hier: English German French Bulgarian Czech Danish Greek Spanish Estonian Finnish Hungarian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish.

We streven naar een zo objectief en transparant mogelijke enquête. Alleen reacties die aan de instructies beantwoorden, worden meegenomen in de uiteindelijke samenvatting. Als u een in het Transparantieregister ingeschreven organisatie vertegenwoordigt, vermeld dan bij het invullen van de vragenlijst ook uw inschrijvingsnummer. Uw bijdrage wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie.

Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reactie. (Raadplegingsnormen, zie COM(2002) 704 en mededeling over de ETI-follow-up, zie COM(2007) 127 van 21/03/2007.). Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven.

Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als ingeschreven organisatie in te sturen.

De ontvangen bijdragen worden op internet gepubliceerd, tenzij anders aangegeven. In onze specifieke privacyverklaring voor deze raadpleging vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en antwoorden.

Contactgegevens

bevoegde dienst: DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, D.2 Europese grensoverschrijdende samenwerking

e-mail: REGIO-CONSULTATION-BORDER-OBSTACLES@ec.europa.eu

postadres: DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, D.2 Europese grensoverschrijdende samenwerking, BU-1, 00/14, B-1049, Brussel

Lees de bijdragen

Omwille van de transparantie verzoeken wij organisaties relevante informatie over zichzelf te verstrekken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Bijdragen van ingeschreven en niet-ingeschreven organisaties worden apart gepubliceerd.

Resultaten en vervolg

De resultaten worden zo snel mogelijk na de raadpleging bekendgemaakt.

Privacybescherming

Specifieke privacyverklaring English PDF

Disclaimer

Dit document dient uitsluitend ter informatie en advies. Het gaat niet om een officieel document van de Europese Commissie en mag niet worden beschouwd als het officiële standpunt van Commissiemedewerkers. Er wordt ook niet mee vooruitgelopen op het eventuele standpunt van de Commissie over de betrokken onderwerpen. De Europese Commissie staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele gebruik ervan.