Raadplegingen (Regionaal beleid)

Lopende raadplegingen: geef ons uw mening door deel te nemen aan een lopende raadpleging.

Afgesloten raadplegingen: hier vindt u de resultaten van raadplegingen die afgesloten zijn.

Extra tools

 

Lopende raadplegingen

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Afgesloten raadplegingen

Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Beleidsactiviteit

Regionaal beleid, vervoer;

Doelgroep

De raadpleging is gericht op en verwelkomt bijdragen van de volgende belanghebbenden die ervaring hebben met het opzetten, uitvoeren en/of evalueren van grote projecten op vervoersgebied: regionale/nationale autoriteiten en beheersautoriteiten voor de operationele programma's van het EFRO/CF, projectpromotoren/-begunstigden van grote vervoersprojecten die door het EFRO/CF worden gesteund, marktdeelnemers in de vervoerssector, ngo's of belangengroepen, deskundigen en academici die gespecialiseerd zijn in vervoer. Ook burgers die bereid zijn aan de raadpleging deel te nemen, worden daartoe uitgenodigd.

Datum 11/04/2018 - 23/05/2018


Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

Beleidsterreinen

Regional policy, Werkgelegenheid en sociale zaken, Sociale inclusie, Beroepsonderwijs en -opleidingen

Doelgroep

Deze raadpleging staat open voor alle burgers en belanghebbenden die betrokken zijn bij het cohesiebeleid, met inbegrip van de begunstigden van EU-programma's en -financiering, zoals nationale, regionale en lokale overheden, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Datum 10/01/2018 - 09/03/2018


Openbare raadpleging: Slimme specialisatie: een nieuwe aanpak van de Europese groei en banen door middel van regionale onderzoeks- en innovatiestrategieën

Beleidsactiviteit

Cohesiebeleid, onderzoeks- en innovatiebeleid, industriebeleid, onderwijsbeleid en gerelateerde beleidsterreinen (digitale eengemaakte markt, energie-unie, groei- en investeringsplan, interne markt, enz.)

Doelgroep

Alle particulieren en organisaties in de EU met belangstelling voor innovatiegedreven groei binnen het Cohesiebeleid kunnen op deze raadpleging reageren. Bijzonder welkom zijn bijdragen van belanghebbenden die actief betrokken zijn bij innovatie in de EU.

Datum 21/12/2016 - 24/03/2017


Evaluatie van het EFRO en het Cohesiefonds 2007-2013

Beleidsactiviteit

Regional policy

Doelgroep

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datum 03/02/2016 - 27/04/2016


Openbare raadpleging over het overwinnen van obstakels in grensregio’s

Beleidsactiviteit Behalve op regionaal beleid en territoriale samenhang heeft deze raadpleging ook betrekking op de overige belangrijke beleidsterreinen (handel, werkgelegenheid, onderwijs, vervoer, onderzoek, energie, enz.)
Doelgroep Vooral welkom zijn bijdragen van mensen uit grensregio's (geheel binnen de EU of grenzend aan EVA/EER-landen), nationale, regionale en lokale autoriteiten, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, universiteiten, maatschappelijke organisaties en bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten
Datum 21/09/2015 - 21/12/2015


Openbare raadpleging over "De stedelijke dimensie van het EU-beleid: hoofdpunten voor een stedelijke agenda van de EU"

Beleidsactiviteit Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling
Doelgroep Iedereen met belangstelling voor of belangen in stedelijke ontwikkeling op EU-, nationaal, regionaal of lokaal niveau, inclusief overheden, organisaties, academische en onderzoeksinstellingen, bedrijven en particulieren
Datum 18/07/2014 - 26/09/2014


Openbare raadpleging over de EU-Strategie voor het Alpengebied

Beleidsactiviteit Alle grote beleidsterreinen (vervoer, energie, milieu, handel, werkgelegenheid, onderzoek, enz.)
Doelgroep Lidstaten, regionale en lokale autoriteiten, intergouvernementele en niet-gouvernementele instanties, overheidsdiensten, bedrijven, maatschappelijk middenveld en het brede publiek
Datum 16/07/2014 - 15/10/2014


EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio (EN)

Beleidsactiviteit Regionaal beleid
Doelgroep Lidstaten, landen buiten de EU, regionale en lokale overheden, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, overheidsorganisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren
Afsluitingsdatum 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Beleidsactiviteit Green Public Procurement
Doelgroep Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Afsluitingsdatum From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Beleidsactiviteit Social, Economic and Territorial Cohesion
Doelgroep Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afsluitingsdatum From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Beleidsactiviteit All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Doelgroep Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Afsluitingsdatum 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Beleidsactiviteit Cohesion Policy
Doelgroep Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afsluitingsdatum 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Beleidsactiviteit Cohesion Policy
Doelgroep Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Afsluitingsdatum 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Beleidsactiviteit Cohesion Policy
Doelgroep Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afsluitingsdatum March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Beleidsactiviteit Cohesion Policy
Doelgroep Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afsluitingsdatum January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Beleidsactiviteit Urban contribution to growth and jobs in the regions
Doelgroep All
Afsluitingsdatum February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Beleidsactiviteit Cohesion Policy 2007-2013
Doelgroep All
Afsluitingsdatum September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Beleidsactiviteit Information and publicity on the Structural Funds
Doelgroep Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Afsluitingsdatum December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Beleidsactiviteit Mid-term review of structural funds
Doelgroep Regional and local authorities
Afsluitingsdatum 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Beleidsactiviteit Follow-up on the White Paper on European Governance
Doelgroep Regional and local authorities
Afsluitingsdatum 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Beleidsactiviteit Regional development and cohesion
Doelgroep European citizens
Afsluitingsdatum 2004


Nieuw op de site