VERSLAG betreffende de strategie van de Europese Unie voor de Donauregio

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/04/2013

De Donauregio omvat veertien landen, waarvan acht EU-lidstaten. In de regio zijn meer dan 100 miljoen mensen gehuisvest, hetgeen neerkomt op één vijfde van de EU-bevolking. Watbetreft economische kracht zijn er behoorlijke verschillen tussen de landen, maar de regio kent een sterke onderlinge samenhang, met potentieel voor verdere integratie en groei.

Als gevolg van de laatste twee uitbreidingen van de EU heeft de regio een verandering ondergaan. Binnenkort zal ook Kroatië toetreden. Verder zijn er nog eens vijf landen die op verschillende manieren hun politieke, sociaaleconomische en sectorale betrekkingen met de EU aan het ontwikkelen zijn. De regio is strategisch gelegen en vormt de toegangspoort tot de EU voor de buurlanden (de Zwarte-Zeeregio, de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië). Door deze regio stroomt ’s werelds meest internationale rivier: de Donau is een zeer belangrijke verkeersas, een zeer belangrijk intern vertakt waterbekken en een wereldwijd vermaarde ecologische corridor.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications