Vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie - Investeren in de toekomst van Europa

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie wordt
aangenomen in de nasleep van de ergste financiële en economische crisis in de recente geschiedenis. De EU en de Lidstaten hebben op deze crisis gereageerd door maatregelen te nemen om ondernemingen in bedrijf te houden en mensen aan het werk, om de vraag te stimuleren en overheidsinvesteringen te laten stijgen.

Diverse regeringen ondervonden vervolgens problemen bij het herfinancieren
van hun schulden door een combinatie van dalende inkomsten en toegenomen uitgaven aan sociale uitkeringen en stimuleringsmaatregelen. Geconfronteerd met grote tekorten en de druk van de financiële markten zijn de meeste EU‑regeringen bezig maatregelen voor begrotingsconsolidatie door te voeren.

Te midden van dit alles heeft de EU een ambitieuze nieuwe strategie aangenomen gericht op langetermijnherstel, Europa 2020. De voornaamste doelstelling hiervan is slimme, inclusieve en duurzame groei. Meer nog dan haar voorganger, de Lissabonstrategie, legt Europa 2020 de nadruk op de noodzaak van innovatie, werkgelegenheid en sociale insluiting, en een krachtige aanpak van milieuproblemen en klimaatverandering om deze doelstellingen te halen.

Publications