Panorama 41 - Gerichtheid op resultaten - Betere afstemming van het cohesiebeleid

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2012

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe aanpak voor cohesiebeleid die wij in oktober 2011 bekend hebben gemaakt, is dat het cohesiebeleid slimmer en doelgerichter moet worden. Op deze manier kan het cohesiebeleid na 2013 de belangrijkste investeringsstrategie van de Europese Unie worden, en kan het fungeren als hoofdinstrument waarmee de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor het creëren van banen en groei worden verwezenlijkt.

Publications