Overheidsopdrachten - Leidraad

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 29/10/2015

voor professionals ter vermijding van veelvoorkomende fouten bij door Europese structuur- en investeringsfondsen gefinancierde projecten

Dit document is bedoeld om richtsnoeren te bieden voor overheidsfunctionarissen die zich bezighouden met het beheer van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), en hen te helpen veelgemaakte fouten te voorkomen en beste praktijken te hanteren bij de uitvoering van procedures voor overheidsopdrachten. Hoewel het document geen juridische uitleg van de EU-richtlijnen geeft, is het een nuttig instrument om professionals houvast te bieden op onderdelen waarbij de meeste vergissingen worden gemaakt, met praktische tips om fouten te voorkomen en in elke situatie de correcte procedure toe te passen. In dit document staan ook een aantal goede werkwijzen, praktijkvoorbeelden, uitleg over specifieke onderwerpen, casestudies en sjablonen. Tot slot is de tekst met het oog op het gebruiksgemak voorzien van waarschuwingssymbolen en aangevuld met interactieve elementen die doorverwijzen naar de desbetreffende wetteksten en andere nuttige documenten.

Deze richtsnoeren maken deel uit van de prioritaire maatregelen waarmee de Commissie de lidstaten wil helpen hun bestuurlijke capaciteit te versterken door de besteding en het beheer van de EU-fondsen te verbeteren. Dit document is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de diensten van de Commissie, in overleg met de Europese Investeringsbank.

Publications