Leidraad voor de lidstaten inzake geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (artikel 7 van de EFRO-verordening)

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Gezien het belang van steden voor de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie (in combinatie met een toenemende erkenning voor de toegevoegde waarde van de geïntegreerde territoriale benadering) is de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 aanzienlijk versterkt. Dit is met name duidelijk wat het EFRO 5 betreft, in het kader waarvan de lidstaten nu ten minste 5 % van de op nationaal niveau toegewezen EFRO-middelen moeten bestemmen (in het kader van de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid") voor de ondersteuning van geïntegreerde duurzame strategieën voor stedelijke ontwikkeling, waarbij stedelijke autoriteiten verantwoordelijk zijn voor taken die, ten minste, gerelateerd zijn aan de selectie van concrete acties. Daarnaast zijn er nieuwe instrumenten ingevoerd om innovatie en experimenten op het gebied van stedelijke ontwikkeling (innovatieve stedelijke acties, artikel 8 EFRO) te bevorderen en de discussie over de uitvoering van de stedelijke dimensie (netwerk voor stedelijke ontwikkeling, artikel 9 EFRO) te verdiepen.

Door de EU gesteunde investeringen in stedelijke gebieden beslaan een behoorlijk breed gebied (zo wordt bijvoorbeeld ten minste 50 % van het EFRO en andere op steden gerichte initiatieven van de Commissie hieraan besteed); in deze leidraad komen echter uitsluitend vragen aan bod van nationale, regionale en lokale autoriteiten met betrekking tot de uitvoering van geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling, zoals vastgelegd in artikel 7 EFRO. Hierin wordt gewezen op de belangrijkste punten die in de programma's moeten worden vastgelegd en antwoord gegeven op vragen over de uitvoering in verband met de delegatie aan stedelijke autoriteiten, het ontwerp van geïntegreerde strategieën en het toezicht op en de evaluatie van de vooruitgang.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications